Budgivningspolicy & undersökningsplikt

BUDGIVNING


Det är säljaren som i samråd med mäklaren bestämmer hur budgivning ska gå till. Vi använder vanligtvis öppen budgivning men ibland också sluten budgivning. Öppen budgivning innebär att buden redovisas löpande mot samtliga spekulanter. Sluten budgivning innebär att spekulanter har möjlighet att lämna in sina bud inom en föreskriven tid - mäklaren presenterar buden till säljaren men lämnar ingen information om bud till övriga budgivare. 
Säljaren har fri prövningsrätt.

UNDERSÖKNINGSPLIKT


Objektbeskrivningen tjänar som en orientering för spekulanten. Köparen har en undersökningsplikt som går djupare än denna. Plikten innebär att man noggrant undersöker bostaden innan köpet. Ett samtal med föreningens styrelse är även att rekommendera.

KÖPEAVTAL


Efter att budgivningen avslutats bokas vanligtvis en tid samma dag för att skriva kontrakt på vårt kontor. Enligt lag är mäklaren skyldig att informera om bud som inkommer ända fram till kontraktet är signerat.