Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från den 25e maj 2018. Gällande version är den publicerade versionen och den uppdateras kontinuerligt för att följa myndigheternas krav.

För oss på Fantastic Frank är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Vi har som avsikt att vara transparenta med hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta. Som användare eller besökare av vår webbapplikation/webbplats (Sajten) accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

På Sajten används cookies för att tjänsterna ska fungera så bra som möjligt. Läs om Fantastic Franks användning av cookies&liknande teknologier.

Så här ser Fantastic Frank på det uppdaterade integritetsskyddet.

 • - Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet

 • - Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in

 • - Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för

 • - Vi rensar regelbundet bort de personuppgifter vi inte längre behöver när det medges enligt lagen

 • - Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter

 • - Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvar

Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida www.fantasticfrank.se, www.fantasticfrank.de och www.fantasticfrank.com. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Vi ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta. För behandling av kunder, säljare, köpare och spekulanters personuppgifter enligt denna policy är Fantastic Frank och berörda kontor gemensamt personuppgiftsansvariga.

Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor.

Fantastic Frank International AB, 556931-5921.
Mattias Kardell
Norr Mälarstrand 10, 112 20 Stockholm
mattias@fantasticfrank.se / 08-12045100

 

Personuppgifter

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som vi behöver för att uppfylla ändamålen. Till exempel vad gäller köpare och säljare av bostäder (samt budgivare) sparas uppgifterna i 10 år för att uppfylla Fastighetsmäklarlagen. Bokföringsuppgifter/transaktioner sparas i 7 år. 

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • - Begära radering av personppgifterna (medges till exempel inte när vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna).

 • - Begära registerutdrag.

 • - Begära rättelse.

 • - Återkalla samtycke med framtida verkan.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar ett antal olika personuppgifter och kategorier av personuppgifter enligt nedan uppställning. Som laglig grund är antingen:

 • - Avtal - Behandling är nödvändig för att till exempel fullgöra ett uppdragsavtal eller fullgöra avtal om värderingsuppdrag.

 • - Rättslig förpliktelse - Rör som att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

 • - Berättigat intresse - Den vanligaste grunden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse för att lämna erbjudanden till dig, för att marknadsföra våra tjänster och Fantastic Frank samt till exempel även för att kunna förmedla bostaden till dig.

 

De olika kategorier av uppgifter som vi behandlar är:

 • - Namn

 • - Kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer.

 • - Personnummer

 • - Kontouppgifter

 • - Information om bostaden

 • - Kopia på ID-handling

 • - Besöksstatistik och klickhistorik

 • - Bud-uppgifter

 • - Information om genomfört uppdrag

 • - Uppgifter om betalda arvoden och övriga ekonomiska transaktioner

 

Vi behandlar personuppgifter för följande:

 • - Säljare - i samband med att du som säljare av en bostad anlitar Fantastic Frank för att förmedla bostaden.

 • - Köpare - i samband med att du köper en bostad som förmedlas av Fantastic Frank.

 • - Budgivare - i samband med att du lämnar ett bud på en bostad som förmedlas av Fantastic Frank.

 • - Potentiell säljare - i samband med att du tar kontakt med Fantastic Frank för värdering av bostad.

 • - Spekulanter - i samband med att du kontaktar Fantastic Frank avseende bostäder du är intresserad av.

 

Varifrån samlar vi in personuppgifter?:

 • - Dig själv

 • - Bostadsrättsföreningar

 • - Offentliga register

 

Till vem överför vi personuppgifter:
Vi delar personuppgifter i de fall det är nödvändigt.

 • - Säljare - i samband med förmedlingen av bostaden.

 • - Samarbetspartners - för att till exempel kunna erbjuda värdering eller liknande botjänster.

 • - Banker - i samband med till exempel tillträde.

 • - Tjänsteleverantörer - för att kunna tillhandahålla våra tjänster delar vi dina personuppgifter med tjänsteleverantörer. Till exempel IT-leverantörer, marknadsföringstjänster, kreativa teamet inom Fantastic Frank (fotografer och stylister). Våra tjänsteleverantörer får inte lämna personuppgifter vidare och använder de enligt våra instruktioner.

 • - Andra kontor - för att kunna erbjuda rätt marknadsföringstjänster och kommunicera rätt erbjudande till dig.

 • - Hemnet (och mäklarstatistik) - efter utfört förmedlingsuppdrag.

 • - Fastighetsmäklarinspektionen - på begäran.